Sotning


Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Att sota och kontrollera eldstäder, rökkanaler och imkanaler minskar risken för bränder.

Det är kommunen som föreskriver om hur ofta du ska sota, men det finns goda skäl för att göra det oftare. Det gäller i synnerhet dig som inte eldat på ett tag, du som just köpt en fastighet, eller nyligen installerat en lokaleldstad. Försäkringsbolaget kräver nämligen att lokaleldstaden ska vara godkänd.

Vi på Kringelsotaren har uppdraget att sköta sotning & brandskyddskontroll i Gnesta kommun. Vi utför även sotning åt kunder i Södertälje & Nykvarns kommuner.


Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.
Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.
Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar.
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  • Temperaturförhållanden.
  • Tryckförhållanden och täthet.
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 eller 6 år.
Sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll här

content-image-logo

Boka extrasotning


Kära kunder!

X

Viktigt meddelande om sotning och Covid-19

För att bromsa coronaviruset är det viktigt att vi hjälps åt. Vi ber våra kunder att hjälpa oss att minska smittspridningen. Vi vill såklart inte bli smittade eller smitta Er vid våra besök.

Därför kommer ingen av vår personal tillåtas att arbeta vid minsta symtom. Vi hoppas också att ni som kund ombokar eller meddelar oss om det finns minsta lilla symtom eller om ni sitter i hemkarantän och behöver begränsa kontakt med människor.

Om du har symtom kan vi utföra arbete hos dej utan problem om vi inte behöver träffa dej. Vi är vana att sköta oss själva i fastigheterna.

Meddela oss snarast i så fall.

Vi ber om förståelse om vi på kort varsel behöver avboka sotning/brandskyddskontroll pga av sjukdom. Vi återkommer då med förslag på ny tid så snart vi kan.

Läs mer om våra försiktighetsåtgärder